CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

TỔNG

Như một dữ liệu điều khiển, chúng tôi có một quy phạm pháp luật nghĩa vụ dưới cờ bạc quy định để xử lý cá nhân dữ liệu từ những người chơi để cho phép chúng để tham gia vào trò chơi và cung cấp dịch vụ. Chính Sách này giải thích những dữ liệu gì chúng ta thu thập từ người tại sao chúng ta thu thập nó và làm thế nào chúng ta sử dụng nó.

Bởi đăng ký một tài Khoản Chơi với các trang Web bạn xác nhận sự đồng ý với Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính Sách này và không muốn cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân chúng ta cần, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Xin lưu ý rằng đây Chính Sách tạo nên một thỏa thuận giữa bạn và các công Ty. Chúng tôi kỳ có thể làm thay đổi chính Sách này. Trong khi chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để báo cho bạn như thay đổi, chúng tôi đề nghị ông xem lại Chính Sách này thường xuyên. Bạn tiếp tục sử dụng các trang Web và chính dịch vụ sẽ nghĩa là đồng ý với Chính Sách.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN

Các thông Tin Cá nhân mà chúng ta có thể yêu cầu sử dụng và quá trình sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. Bất kỳ thông tin nào đó anh cung cấp cho chúng tôi khi làm ở công thức vào tài khoản của chúng tôi đăng ký trang, cũng như bất kỳ khác dữ liệu mà bạn tiếp tục gửi qua trang Web hoặc gửi email (ví dụ như lần đầu và lần cuối tên, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại);
 2. Tương ứng được với chúng tôi qua trang Web, email, web nói chuyện hoặc qua các phương tiện truyền thông;
 3. Tất cả các người Chơi tài Khoản giao dịch lịch sử, cho dù này tung nơi này qua trang Web(s) hoặc qua các phương tiện truyền thông;
 4. Trang web đăng nhập và chi tiết của họ, bao gồm cả dữ liệu giao thông, trả về dữ liệu vị trí trình/dữ liệu thiết bị web, hoạt động gỗ và giao thông khác thông tin ghi lại trong hệ thống của chúng tôi;
 5. Tài liệu bằng chứng hợp lý yêu cầu của chúng tôi để xác minh tài khoản của bạn vào quá trình tiền cọc hay rút tiền và để tiến hành chống gian lận kiểm tra (của chúng tôi trên chính kiến hay theo yêu cầu của luật pháp). Vậy bằng chứng gồm có hộ chiếu quét phiếu thanh toán, báo cáo ngân hàng etc.;
 6. Cuộc khảo sát tham gia hay bất kỳ khách hàng khác đánh giá mà chúng ta có thể thực hiện thời gian.

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi xử lý thông Tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cho các mục đích sau đây:

 1. Xử lý cược của bạn và giao dịch. Này, bao gồm bạn sử dụng thẻ tín dụng và trực tuyến hệ thống thanh toán;
 2. Cung cấp cho bạn chơi game và các dịch vụ mà anh tìm kiếm từ Website của chúng tôi;
 3. Vẽ hỗ trợ khách hàng, như hỗ trợ cài đặt và quản lý tài khoản của bạn;
 4. Xác định và thực hiện cần kiểm tra xác minh;
 5. Cung cấp cho người chơi đăng ký với thông tin về quảng cáo của chúng tôi cung cấp, cung cấp thông tin quảng cáo từ lựa chọn của chúng tôi, đối tác kinh doanh liên kết và các chi nhánh (chỉ khi người đặc biệt đồng ý nhận như vậy marketing tài liệu);
 6. Tuân thủ trách nhiệm pháp lý bao gồm việc tuân thủ chống rửa tiền (rửa tiền) và tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố (KẾT) luật;
 7. Giám sát và điều tra các giao dịch cho các mục đích của ngăn chặn gian lận, điều khoản lạm dụng, rửa tiền và bất hợp pháp khác hoặc bất thường chơi game hoạt động.
 8. Phân tích xu hướng khách hàng qua nghiên cứu thị trường đánh giá (tham gia trong cuộc điều tra này không bắt buộc và bạn có thể luôn luôn chọn không đưa phần);
 9. Tiến hành nghiên cứu phân tích thống kê của dữ liệu tổng hợp.

TIẾP THỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trừ khi bạn có bầu không nhận được quảng cáo tài liệu chúng tôi có thể sử dụng thông Tin Cá nhân, bao gồm cả email của địa chỉ và số điện thoại, để gửi cho bạn thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khuyến mãi. Đây có thể bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đối tác kinh doanh như casino nhà cung cấp trò chơi.

Bất cứ khi nào bạn quyết định dừng nhận như vậy, và tiếp thị quảng cáo tài liệu bạn có thể chọn trong số này trong tài Khoản Cầu thiết lập hoặc bởi liên lạc với chúng tôi hỗ trợ khách hàng ở [email protected]

Ngoài ra, chú ý bằng cách chấp nhận bất kỳ thi giải thưởng hoặc thắng chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng tên của bạn hoặc biệt danh cho việc quảng cáo và mục đích quảng cáo mà không cần thêm sự bồi thường, ngoại trừ nơi bị cấm của pháp luật.

LẤY THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng ta sẽ không thu thập thông Tin Cá nhân nào về anh mà bạn không biết. Chúng tôi có thể tự thu thập một số dữ liệu về bạn, nơi bạn sẽ có được cung cấp thông tin đó thông qua các sử dụng dịch vụ của chúng tôi và thông qua điện tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể hợp pháp nhận được một số thông Tin Cá nhân từ trực tuyến, các nhà cung cấp và cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như phòng chống gian lận công ty. Ngoài ra, chúng ta vẫn có quyền tham gia vào những dịch vụ của các nhà cung cấp, để làm cho hỗ trợ kỹ thuật để xử lý các giao dịch trực tuyến và nguồn nội dung trò chơi.

Xin hãy hiểu rằng chúng tôi có thể được phép truy cập bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp cho các nhà cung cấp, cung cấp dịch vụ và thứ ba bên e-dịch vụ thương mại. Yên tâm rằng chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông Tin Cá nhân để thu được, như trong Sách này. Bất kỳ thông tin nào đó anh cung cấp sẽ chỉ được tiết lộ vào thứ ba bên ngoài công Ty phù hợp với Chính sách bảo Mật này, và chúng ta sẽ đi bất kỳ bước cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ luôn luôn bảo vệ sự riêng tư thông tin.

DỮ LIỆU NHẬN

Chúng ta có thể vượt qua thông tin mà ông đã đưa cho chúng tôi để các đơn vị khác trong nhóm của chúng tôi, các công ty và của chúng tôi, các đối tác kinh doanh. Các công ty này bao gồm của chúng tôi, phụ huynh, các công ty mẹ của họ, các công ty và tất cả các chi nhánh của các công ty cũng như các công ty khác với những người mà chúng tôi thực hiện kinh doanh và giữ thỏa thuận cần thiết.

Nhân viên của các công Ty hơn, đặc biệt là dữ Liệu Vệ Sĩ quan, Rửa Tiền Sĩ quan thanh Toán và Chống gian Lận các nhà phân tích, Hỗ trợ khách hàng đại lý, duy Trì Khách hàng thành viên trong nhóm CỦA người quản lý, cũng như được lựa chọn khác nhân viên, cũng sẽ có thể truy cập để thông Tin Cá nhân cho mục đích thực hiện nhiệm vụ của mình, và cung cấp các bạn với sự hỗ trợ.

Nhân viên của chúng tôi, những người có quyền truy cập, hay liên kết với việc xử lý của các cầu thủ của thông tin cá nhân, đã ký thỏa thuận bảo mật đến tôn trọng bản chất bí mật của các người là thông tin căn cứ để áp dụng chơi game, dữ liệu và bảo vệ luật pháp.

Để cung cấp cho bạn một dịch vụ hiệu quả, chúng tôi và/hoặc chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp dịch vụ chuyển dữ liệu cá nhân từ một quốc gia một trong liên Minh châu Âu (TÔI) và châu Âu, miễn Phí Hội Thương (EFTA) khu vực và cũng có thể một số xử lí dữ liệu đó có thể dựa bên ngoài Kinh tế châu Âu khu Vực (nước châu âu). Vì vậy, bởi xem trang Web và giao tiếp điện tử, với chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi, (hoặc chúng tôi cung cấp hoặc thầu) xử lý các dữ liệu ở các quốc gia này. Chúng ta sẽ luôn luôn sử dụng tốt nhất của chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin của bạn và dữ liệu được đối xử một cách an toàn và phù hợp với Chính Sách này.

THẢ DỮ LIỆU VÀO THỨ BA BÊN

Chúng tôi không bán hoặc thuê dữ liệu cá nhân để thứ ba bên.

Chúng ta có thể tiết lộ thông tin cá nhân của nếu pháp luật yêu cầu quy định, hay pháp lý trát tòa hoặc đảm bảo. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân để một hoặc cơ quan hành pháp nếu chúng ta tin rằng nó là cần thiết để bảo vệ , quyền lợi hợp pháp của các công Ty, khách hàng của mình hoặc bất kỳ thứ ba bữa tiệc.

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được tiết lộ vào thứ ba, bên trong các trường hợp sau đây:

 1. Chúng ta đang ở đâu cần thiết làm như vậy của pháp luật;
 2. Nếu các trang Web cần chia sẻ với dữ liệu của mình xử lý thanh toán để tạo điều kiện giao dịch thanh toán phù hợp với chính sách;
 3. Để tuân theo pháp luật của chúng ta và nhiệm vụ quản lý và trách nhiệm cho việc có liên quan cấp giấy phép và cơ quan điều hành cũng như tất cả các nhiệm vụ trách nhiệm nợ dưới bất cứ luật pháp và để bất kỳ khác áp dụng điều chỉnh trong nước;
 4. Khi công Ty tin rằng bố là cần thiết để bảo vệ công Ty của các người an toàn, hoặc sự an toàn của những người khác, điều tra gian lận, hoặc đáp ứng yêu cầu của chính quyền;
 5. Nếu chúng ta cung cấp dịch vụ yêu cầu các dữ liệu để thực hiện nhiệm vụ của mình;
 6. Để bất kỳ khác, thứ ba bên với các cầu thủ của trước khi đồng ý làm như vậy.

Chúng tôi sử dụng thứ ba bên xử lí dữ liệu để quá giới hạn dữ liệu cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Dịch vụ như vậy hỗ trợ các trang Web đặc biệt là liên quan để lưu trữ và điều hành trang web, tiếp thị, phân tích, cải trang web, và gửi bản tin. Chúng ta phải đảm bảo rằng việc chuyển các Cá nhân dữ Liệu để người nhận là phù hợp với áp dụng dữ Liệu pháp Luật bảo Vệ và đó cùng một nghĩa vụ được áp đặt vào bộ vi xử lý như là đối với chúng ta trong tương ứng dịch Vụ thỏa Thuận.

Trang web của chúng tôi cũng có thể bao gồm xã hội (ví dụ như "chia sẻ" hoặc "như" nút). Như vậy có được cung cấp bởi thứ ba bên mạng xã hội như Facebook. Nơi dữ liệu thu được này theo cách của mình xử lý được quản lý bởi các chính sách của các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể phát hành dữ liệu cá nhân nếu chúng ta có được bất kỳ doanh nghiệp mới. Nên các công Ty trải qua bất kỳ thay đổi cấu trúc của nó như vậy như sáp nhập, mua lại công ty khác hoặc một phần mua lại, nó rất có thể là khách hàng của chúng tôi dữ liệu cá nhân, sẽ nằm trong bán hoặc chuyển. Chúng tôi sẽ, như một phần của chính Sách của chúng tôi, thông báo cho người chơi của chúng tôi bằng email trước khi ảnh hưởng đến như vậy chuyển dữ liệu cá nhân.

Xin lưu ý nội dung của chúng tôi có thể liên kết tới trang web bên thứ ba để cung cấp có liên quan, tài liệu tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những nội dung bên ngoài, mà có thể chứa riêng biệt chính sách và xử lí dữ liệu tiết lộ.

DỮ LIỆU LƯU TRỮ

Như đã nói, theo quy định của chúng tôi cả, bạn và các Sòng bài có thể quyết định của Người tài Khoản đóng bất kỳ lúc nào. Sau đóng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân trên ghi lại càng lâu càng pháp luật yêu cầu. Dữ liệu này sẽ chỉ được dùng nó nên được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp của thắc mắc về tài chính và hồ sơ tài chính, gian lận, rửa tiền hay điều tra vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp.

Bạn đang để ý rằng do để chống quy định rửa tiền trong cấp phép chơi game nước trong liên Minh châu Âu, chúng tôi có nghĩa vụ để giữ lại dữ liệu cá nhân của người chơi trình đăng ký và sở dữ liệu truyền trong những tác giai đoạn của một Tài Khoản cầu cho tối thiểu năm năm kể từ lần cuối người giao dịch, hoặc đóng tài khoản. Vì vậy, yêu cầu xoá bỏ trước khi khoảng thời gian này không thể được giải trí.

MẬT DỮ LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi thừa nhận rằng trong việc thu thập và xử lý thông Tin Cá nhân cho các mục đích của việc quản lý của Người tài Khoản, chúng ta đang bị ràng buộc bởi nghiêm ngặt quy định của pháp luật trên sự bảo vệ của cá nhân dữ liệu.

Do đó, chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân và tôn trọng sự riêng tư ở phù hợp với tốt nhất hoạt động kinh doanh, áp dụng những quy định. Được cam kết để an toàn, cung cấp dịch vụ cho người, và chúng ta sẽ mất tất cả các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu mà anh đã gửi cho chúng tôi vẫn an toàn.

Người tài Khoản chỉ có thể được truy cập với các cầu thủ duy nhất của ID và mật khẩu. Bạn cũng có thể đặt hai yếu tố (2FA) như bổ sung bảo vệ trái phép sử dụng tài khoản của bạn. Bạn đang chịu trách nhiệm cho việc đăng nhập thông tin bí mật và đảm bảo rằng nó không thể được truy cập bởi một người khác.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Bạn luôn có thể liên lạc với chúng tôi trong liên quan đến chính Sách này cần bạn muốn:

 1. Xác nhận chính xác những thông tin cá nhân chúng ta đã thu thập được về bạn;
 2. Hỏi về chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của;
 3. Cấm future sử dụng dữ liệu của mục đích tiếp thị;
 4. Cập nhật hoặc sửa chữa bất kỳ thông tin mà anh đã cung cấp cho chúng tôi (trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chúng ta có thể hợp lý yêu cầu ảnh hưởng đến những thay đổi đó). Chú ý, nó là bất hợp pháp để cung cấp cho chúng tôi thông tin sai về anh và trách nhiệm của bạn là để bảo đảm rằng chúng tôi luôn cập nhật của bạn dữ liệu chính xác.

Ngoài ra, theo Điều 77 của GDPR, bạn có quyền khiếu nại liên quan đến bạn xử lý dữ liệu để một cơ quan giám sát đặc biệt trong những thành Viên của bạn, nơi thường trú, nơi làm việc chỗ của một vi phạm.

MẬT

Khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi, hệ thống sẽ tự động thu thập thông tin về chuyến thăm của bạn, như duyệt địa chỉ IP, và các đề cập trang web. Bộ sưu tập này có thể được thực hiện cùng với nền tảng của chúng tôi cung cấp và đối tác. Chúng ta có thể nhận được từ chúng nhân khẩu học chung hay sử dụng dữ liệu của chúng tôi Truy cập trang web. Chúng tôi không sử dụng tự động thu thập thông tin để xác định cá nhân mà không nhận thêm sự đồng ý.

Để thu thập thông tin trong câu hỏi chúng tôi sử dụng bánh và tương tự như công cụ theo dõi. Cookie là văn bản các tập tin được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Một số bánh rất cần thiết cho các trang Web để hoạt động những người khác cải thiện trang Web của kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi cung cấp một dịch vụ tốt hơn. Dưới đây là các loại bánh chúng tôi sử dụng và mục đích của họ.

Yêu cầu cookies: cho phép chuyển hướng và chức năng cơ bản của các trang web, ví dụ như, truy cập vào khu vực thành viên của các trang Web.

Chức năng cookies: cho phép chúng tôi phân tích trang web sử dụng và lựa chọn của bạn trên trang web (ví dụ như của bạn họp quan trọng, ngôn ngữ, hoặc khu vực), vì vậy, chúng ta có thể tiết kiệm những cài đặt và cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân.

Quảng cáo: cho phép chúng tôi đánh giá mức độ hiệu quả của chúng tôi tiếp thị nội dung được. Bánh này được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi để theo dõi thăm trang web và cầu thủ mới đăng ký từ quảng cáo. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của (như tên hoặc gửi email) để liên kết các đối tác, trừ truy cập trang web dữ liệu thu thập được trực tiếp theo như Cookie Quảng cáo. Tuy nhiên truy cập trang web của dữ liệu có thể được liên kết với thông tin cá nhân khác thu thập được thông qua khác nguồn bởi các nhà cung cấp. Sau này dữ liệu ngoài xử lý được điều hành bởi chính thông báo và các chính sách của những thứ ba bên cung cấp.

Ngoài ra, chúng ta sử dụng một số thứ ba bên cung cấp dịch vụ người cũng đặt cookie trên trang Web này, để cung cấp dịch vụ, mà chúng đang cung cấp cho chúng tôi. Dịch vụ như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, giúp chúng tôi nâng kinh nghiệm của bạn bằng cách theo dõi hoạt động của bạn trên trang Web đo mức độ hiệu quả của những trang Web và hiệu quả của marketing của chúng tôi chiến dịch.

Hầu hết trực tuyến trình duyệt tự động nhận cookies. Nếu anh thích, có thể để ngăn chặn một số hoặc tất cả bánh, hay để xóa cookie đã được thiết lập bằng cách thay đổi trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không khối hoặc xóa cookie như thế này có thể giới hạn sử dụng trang Web của chúng tôi.