CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN

Ngay khi người chơi mở tài khoản với sòng bạc Coduca88, người chơi đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến chống rửa tiền đang diễn ra. Nói tóm lại, người chơi tự ràng buộc mình không sử dụng các khoản tiền, theo bất kỳ cách nào, tiền thu được từ tội phạm.

Người chơi không được sử dụng dịch vụ sòng bạc Coduca88 trên bất kỳ cách nào trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến rửa tiền.

Nếu người chơi không tôn trọng các quy tắc và quy định này thì sòng bạc Coduca88 có thể tạm dừng tài khoản người chơi chờ điều tra

Đăng ký người chơi

Quá trình đăng ký người chơi được quy định trong Điều khoản và Điều kiện..

Trước khi mở tài khoản, người chơi đăng ký phải liên quan đến việc cung cấp chi tiết chính xác cho sòng bạc Coduca88. Người chơi có trách nhiệm cung cấp ngay cho sòng bạc Coduca88 thông tin cập nhật / tài liệu được cung cấp ở giai đoạn mở tài khoản ban đầu. Sòng bạc Coduca88 có toàn quyền xác minh uy tín của người chơi với các bên thứ ba trước đây đã cung cấp bất kỳ thông tin nào về người chơi.

Khi đăng ký, người chơi phải điền vào tất cả các thông tin được yêu cầu và có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác.

Sòng bạc Coduca88 có quyền thực hiện các thủ tục xác minh. Trong trường hợp sòng bạc Coduca88 nghi ngờ rằng người chơi đã cung cấp thông tin sai lệch. Chúng tôi có quyền đóng và chặn quyền truy cập vào tài khoản.

Người chơi có trách nhiệm thông báo cho sòng bạc Coduca88 về bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi thông tin nào của mình.

Nếu sòng bạc Coduca88 nhận ra rằng một người đã cung cấp thông tin sai lệch, chúng tôi sẽ hủy ngay lập tức người đó đăng ký với tư cách là người chơi với sòng bạc Coduca88 và đóng tài khoản.

Không người nào dưới mười tám tuổi (hoặc độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn của người đó) có thể được đăng ký làm người chơi và mọi khoản tiền gửi hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà những người đó giành được sẽ bị tịch thu cho cơ quan quản lý.

Sòng bạc Coduca88, luôn luôn sẽ giữ một danh sách trực tuyến an toàn của tất cả người chơi đã đăng ký. Bất kỳ một cá nhân nào cũng chỉ có thể đăng ký một tài khoản với sòng bạc Coduca88 và các hoạt động đa tài khoản đều bị nghiêm cấm.

Tài khoản ẩn danh

Sòng bạc Coduca88 sẽ không mở tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản bằng tên giả để không biết chủ sở hữu không được biết đến

Kiểm tra giao dịch

Sòng bạc Coduca88 có quyền giám sát tất cả các giao dịch nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Hơn nữa, sòng bạc Coduca88 có quyền kiểm tra và chú ý đặc biệt trong phạm vi có thể, nền tảng và mục đích của bất kỳ giao dịch lớn hoặc phức tạp nào, bất kỳ giao dịch đặc biệt có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Thanh toán tiền thắng

Người chơi yêu cầu rút tiền đầu tiên sau khi đăng ký sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của mình thông qua việc gửi bản sao tài liệu nhận dạng. Yêu cầu rút tiền sẽ không được sòng bạc Coduca88 chấp nhận trước khi nhận được một bản sao của tài liệu này từ người chơi.

Trong mọi trường hợp, sòng bạc Coduca88 có quyền đình chỉ yêu cầu rút tiền trong quá trình xác minh danh tính, tuổi và địa điểm của người chơi.

Các khoản thanh toán tiền thắng hoặc tiền hChấp nhận cá cượcoàn lại sẽ được chuyển trở lại qua cùng một kênh mà người chơi đã thực hiện chuyển khoản ban đầu ở nơi đầu tiên. Trong trường hợp không thể, người chơi sẽ được yêu cầu cung cấp một kênh thay thế cùng với bằng chứng đầy đủ rằng kênh đó liên quan đến người chơi. Theo quyết định riêng của sòng bạc Coduca88 sẽ quyết định xem bằng chứng do người chơi cung cấp có đủ hay không.

Tất cả các lần rút tiền từ người chơi phải được kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình quản lý xuất chi của chúng tôi trước khi được xử lý. Khi có bằng chứng rằng người chơi không bao giờ có ý định thực hiện bất kỳ hoạt động cá cược nào với chúng tôi, người chơi cần được thông báo rằng tiền sẽ không được xử lý cho đến khi danh tính, tuổi và nơi cư trú được chứng minh vượt quá nghi ngờ hoặc một khoảng thời gian ít nhất ba tháng đã trôi qua kể từ khi khoản tiền gửi được thực hiện.

Chấp nhận cá cược

Sòng bạc Coduca88 sẽ không chấp nhận cược từ người chơi trừ khi –

  • Tài khoản đã được thiết lập với tên người chơi và có đủ tiền trong ài khoản để chi trả cho số tiền đặt cược; và
  • các khoản tiền cần thiết để chi trả cho số tiền cược được cung cấp theo cách được phê duyệt.

Thủ tục chống rửa tiền

Để giảm khả năng sử dụng hoạt động của chúng tôi như một phương tiện để rửa tiền:

  • Chỉ chấp nhận cược đối với các cá nhân được biết đến.
  • Tiền gửi hoặc rút tiền mặt không được chấp nhận.
  • Chúng tôi có quyền hạn chế đặt cược mà không cần thông báo trước.
  • Hoạt động cá cược sẽ được theo dõi cho các mẫu không đều.
  • Tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ được kiểm tra thủ công để đảm bảo rút tiền luôn được thanh toán vào cùng một tài khoản được sử dụng để gửi bất cứ khi nào có thể.
  • Người chơi đã gửi tiền nhưng không đặt cược, hoặc chỉ gửi tiền để nhận vòng quay miễn phí, không thể rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản sòng bạc của họ. Một người chơi luôn cần phải đặt ít nhất số tiền ký gửi của mình trong các lần đặt cược trước khi có thể rút tiền.
  • Không được rút tiền từ tài khoản nếu thời hạn ba (3) tháng trôi qua kể từ khi khoản tiền gửi thành công cuối cùng được thực hiện. Trong những trường hợp như vậy, một khoản tiền gửi tối thiểu mới sẽ được yêu cầu.

Giới hạn thanh toán tối đa trong tài khoản người chơi

Sòng bạc Coduca88 sẽ không thực hiện thanh toán dẫn đến vượt quá hai nghìn Euro (€ 2.000) trong vòng 24 giờ hoặc một khoản thanh toán dẫn đến vượt quá hai nghìn ba trăm Euro (2.300 €) cộng dồn tất cả các khoản thanh toán mà người chơi yêu cầu kể từ thời điểm đăng ký, việc rút tiền từ tài khoản trên mạng cho đến người chơi cho đến khi danh tính, tuổi và nơi cư trú đã được xác minh.

Tiền mặt

Sòng bạc Coduca88 không thể chấp nhận tiền mặt từ người chơi và tiền chỉ có thể được nhận từ người chơi bằng các phương thức sau đây:

i.              Thẻ tín dụng;

ii.             Thẻ ghi nợ;

iii.            Chuyển khoản ngân hàng;

iv.             Ví điện tử.
 

Báo cáo với cơ quan chức năng

Sòng bạc Coduca88 có quyền báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có liên quan.